• 02634640836
  • 09109400668

طراحی وبسایت تفکر خلاق آرتنوس

طراحی سایت و برنامه نویسی پرتال

+

تولید انواع نرم افزار

نمونه کارهای منتخب سئو و بهینه سازی
ثبت دامنه های اینترنتی باید از طریق شرکتهای مطمئن صورت گیرد و عدم توجه به اعتبار شرکت ثبت کننده دامنه مشکلات بسیاری را برای شما بدنبال خواهد داشت. کوتاه بودن، داشتن معنی و متناسب بودن با کاربری سایت ار ویژگیهای یک دامنه خوب می باشد.


دامنه/سال

1 ساله

2 ساله

3 ساله

5 ساله

10 ساله
 com
 450.000
 900.000
-
2.250.000
4.500.000
 net
 450.000
900.000
-
2.250.000
-
 co
1.200.000
2.400.000
3.600.000
-
-
 ir
 100.000
-
-
390.000
-
 co.ir
 100.000
-
-
390.000
-
 ac.ir
100.000
-
 -
390.000
-
org.ir

100.000

-
-
390.000
-
org

450.000
900.000
-
-
-
biz

450.000
900.000
-
-

-
info

450.000
900.000
-
-
-
asia

600.000
1.200.000
-
-
-
ws

830.000
1.660.00
-
-
-
name

450.000
900.000
-
-
-
us

500.000
1.000.000
-
-
-
in

450.000
-
-
-
-
co.uk
-
1.050.000
-
-
-

طراحی وب سایت در کرج

طراحی وبسایت در کرج

طراحی سایت در کرج